En venn av meg

Sendte meg den her og ba meg promoter inlegget, og det kan jeg godt gjøre, men jeg vil bare understreke at vi er helt ferdige med hverandre.

Så, når han leser denne promoteringen vil jeg bare at han skal vite hvor sterkt jeg  undertrykke voldelige følelser i hans favør. Heldigvis har vi nok voldelige internasjonale kriser til å ta fokuse vekk fra våre egne brennende følelser. Derfor skal jeg gå over til noe helt annet.

Utdanningsvalg

Vi lever i en verden i endring, og hvis du ikke tar endringene med i beregningen når du velger utdanning kan du risikere å bli sittende med et stort lån på studietiden fra et studie som hørtes interessant ut, men med en kompetanse ingen egentlig er ute etter. Problemet er at utdanning er salg.

En endring vil føre til et behov for en type utdanning, men før dette har blitt plukket opp av rådgivere og skrevet inn i strategien og studieplassene, vil behovet være mettet. Og før en student har gjennomført 3-5 år med utdannelse od derfra har bygd kompetanse nok til å fylle in er behovet blitt historie.

Det er blitt sagt at den som overlever er den som er i stand til å tilpasse seg. Derfor må vi kikke litt på verden før vi velger utdannelse. Forsvaret ser for øyeblikket ut til å være noe for fremtiden. Store sosiale institusjoner er også i skuddet for tiden, og det er byråkratisk mat. Diplomati ser ut til å være unødvendige goder i dagens politiske bilde. Det samme gjelder politikk generelt. Hvis du virkelig vil drive politikk er det bedre å begynne med forretning og invest, da det er disse som til sjuende og sist styrer det hele.

Store våpenfabrikker er det helt klart store i verdens investeringsbilde, selv om det er skjult. Stoff og narkotika er også bra, men universitetet har til gode å lage en studiegang basert på dette. Landbruk er genmodifiserbart og kan fungere hvis du er villig til å la tradisjonell kunnskap fly ut i det blå, mens ny detaljorientert genmodifisert kunnskap tar over.

Du kan også velge å lære noe helt unyttig og bake det inn til en lærerutdannelse, men da er du dømt til resten av livet å lære bort all den unyttige kunnskapen til nyere yngre versjoner av deg selv som igjen syntes det er nyttig å lære alle denne unyttige kunnskapen for at de igjen skal lære dette videre til nye ofre senere.

Alt jeg ber om at du tenker deg godt om!